Parohia Ortodoxă Română „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Berlin a luat ființă, cu binecuvântarea Înalt Preasfințitului Părinte Mitropolit Serafim Joantă în luna decembrie a anului 2017.

Prima Sfântă Liturghie s-a slujit duminică, 17 decembrie 2017, de către părintele Dragoș Manu împreună cu un grup de credincioși, care vor și forma cu timpul nucleul viitoarei parohii.

De atunci slujbele s-au desfășurat în mod regulat, în fiecare sâmbătă seara, duminică dimineața și la marile sărbători creștine, în capela din cimitirul „Alter Friedrichsfelder Friedhof”, situat în vecinătatea stației de metrou Friedrichsfelde Ost, la adresa Marzahner Chaussee 20, 10315 Berlin.

De-a lungul anilor, parohia a depus eforturi susținute de a amenaja și înfrumuseța capela, dar și de a închiria un locaș de slujire mai încăpător datorită creșterii continue a numărului de membri. Astfel de la cei câțiva membri fondatori, s-a ajuns la sfârșitul anului 2023 la un număr de aproape cincizeci de membri cotizanți și numărul lor este în continuă creștere.

Cei care trec pragul bisericuței au parte de experințe minunate. În acest spațiu de rugăciune și simțire românească se desfășoară înălțătoare slujbe religioase; activități regulate cu tinerii și adolescenții; ore de religie și civilizație românească; proiecții de film și vizite la muzee. Pe lângă acestea amintim și frumosul eveniment desfășurat la finalul anului 2022 cu prilejul lansării DVD-ului: Daruri cerești din inimi îngerești, DVD ce cuprinde diferite serbări ale copiilor și tinerilor desfășurate în parohie cu prilejul Nașterii Domnului dar și cu prilejul Hramului.

Aici în "tinda micii bisericuțe berlineze", se botează pruncii, se căsătoresc tinerii, se îngroapă bătrânii și se modelează sufletele enoriasilor poposiți la Berlin din toate colțurile României, din Basarabia și Sudul Ucrainei. Anual pe lângă praznicele religioase se desfășoară două evenimente majore în parohie: în luna mai hramul prilejuit de sărbătoarea Sfințiilor Împărați Constantin și Elena și în luna decembrie serbarea de Crăciun. Le aceste evenimente minunate participă numeroși clerici, credincioși și oaspeți de pe întreg cuprinsul Germaniei de Est.

Din vara anului 2021 comunitatea se bucură de hirotonia, de către IPS Serafim Joantă, a teologului Vasile Rusu ca diacon.

Toate acestea s-au făcut de-a lungul timpului cu chibzuința gospodarului, care își drămuiește puținul avut și-l împarte cu multă bucurie cu aproapele său mulțumind întotdeauna Lui Dumnezeu pentru toate.